Hindi puzzles: ab bataye kitni chudiya chori ki thi?

7-chor

You may also like...